Motorsågen är ett fantastiskt verktyg. Detta motordrivna eggverktyg har, rätt använt, en otroligt imponerande effektivitet. För mig har motorsågen blivit en viktig vän i mitt gårdsliv, mitt skogsliv och min försörjning som Bushcraftinstruktör.

Motorsågen och Bushcraft

Vi på Jonas Vildmark Bushcraftcenter har en bred definition av vad Bushcraft är. Vi inkluderar inte minst ämnen som eldskapande, bygga skydd, hantera vatten, användbara växter, fältmässig slöjd och andra lägerkunskaper. Då vi även ser Jakt, Fiske och dess Tillvaratagande och Förvaltande som en naturlig del av Bushcraft blir motorsågen en än mer självklar del av våra verktyg. Som Bushcraftinstruktör är motorsågen ett fantastiskt verktyg då kursmaterial skall samlas in och förberedas. Och hand i hand med denna syssla går kunskapen om hur verktyget används på bästa sätt. Tillgången till motorsågen, och kunskapen att använda den effektivt, är även en säkerhetsaspekt även under kurser då fokus ligger på mer traditionella verktyg. Om ett träd eller ett ämne snabbt behöver bearbetas är motorsågen ovärdelig. Då man rör sig ute på ensliga skogsvägar kan till exempel förmågan att kunna tackla ett över vägen vindfällt träd vara avgörande. Jag anser att kunskapen om användandet av motorsåg bidrager starkt till ett generella säkerhetstänk ute i skog och mark, vad vi på Jonas Vildmark Bushcraftcenter kallar Vildmarkssäkerhet.

Som markägare åtföljs vi även av ett ansvar som behöver kunna backas upp av kunskap och en motorsåg.

Angränsande till Bushcraft finner vi Gårdsliv, Homesteading och Självförsörjande där Vedhantering, Trädvård, Stängselsättning och Byggnadsvård bara är några områden där motorsågen underlättar.

Som ni märker så ser vi motorsågen, trots att den är ett relativt modernt påfund, som en naturlig del av dagens Bushcraft. Därför känner vi en heder i att klä våra certifierande Motrosågskörkortskurser i en kontext vi brinner för… Bushcraft, Vildmarkskunskap och Vildmarkskultur… ja, kärt barn har många namn!

Vedhantering hos Jonas Vildmark Bushcraftcenter
Våra kurser för Motorsågskörkort

Under våra kurser för de olika behörighetsnivåerna, vad gäller motorsåg och röjsåg, lär vi dig saker som: hur sågen fungerar, olika tekniker i hur man håller sågen på bästa vis, hur man skärper sin kedja, vilken utrustning som krävs och vilken utrustning som rekommenderas. Förutom kunskapen om träd och skogsförvaltning ligger även ett stort fokus på säkerhetstänk och hur man genomför riktad fällning, kvistning och kapning av ett träd. I de mer avancerade kurserna fördjupar vi oss ytterligare i precision och hur man tar hand om mer kluriga träd, som till exempel är skadade, sitter i spänn eller lutar kraftigt. Under våra kurser får du bygga upp din kunskap och ditt självförtroende till att behärska detta potenta verktyg. Det är riktigt kul att köra Motorsåg och Motorsågskörkortet, och den kunskap som medföljer, blir snabbt en både viktig och naturlig del av ens liv!

Historia

Motorsågen blev allmänt populär i slutet av 1950-talet. Men redan 1916 presenterade den svenske uppfinnaren Axel Ulrik Westfelt i Mariefred sin motorsåg vid namn Sector. En annan tidig modell var motorsågen Gerber vilken presenterades 1919 av svenskarna Uppfinnare Albert Olof Melcher Löfgren och Ingenjör W. Olsson. 1949 lanserades den första svensktillverkade enmansmotorsågen Be-Bo (se bild nedan). Sågen vägde 20 kg och var ett samarbete mellan AB Bergborrmaskiner, Göteborgs Lättmetallgjuteri AB och Gustaf Holm & Co AB. Samarbetet utvecklades senare till det vi i dag känner som AB Partner.

De än mer traditionella eggverktygen yxa och timmersvans har alltid levt parallellt med motorsågen. Till exempel kan man historiskt se hur den svenska yxans försäljningssiffror genom åren påverkats av världsmarknaden. Då den motordrivna sågen blev mer vanlig i skogsbruket sjönk försäljningssiffrorna av yxor. Under 1970-talets oljekris ökade åter försäljningen av yxor, då driften av motorsågen blev dyrare. I dag är yxan, enligt mig, ett ovärderligt tillbehör då motorsågen nyttjas. Vid trädfällning hjälper yxan mig bland annat med att barka, kvista och slå i fällkilar. 

I dag bedrivs den största delen av det storskaliga skogsbruket med stora hjul- och bandmaskiner som skördare och skotare. Men Huggaren och dess handhållna motorsåg, och yxa, kommer alltid att behövas, oavsett skogsförvaltningens omfattning.

För oss på Jonas Vildmark Bushcraftcenter är det viktigt att understryka att motorsågen och dess tekniker är en del av förvaltningen av både skog och vilt.

BeBo Motorsag Jonas Vildmark Bushcraftcenter
Frihet under ansvar

Som med alla verktyg, och hantverket att använda dessa, skänker övning färdighet. Likväl som att i stort sett vem som helst i dag kan köpa en kniv, yxa och muskeldriven såg, kan vem som helst införskaffa sig en motorkedjesåg och använda den. I takt med tidigare nämnda färdighet följer ett säkrare användande. Ju mer du använder dina eggverktyg desto effektivare blir dina tekniker och förhoppningsvis lär du dig av dina misstag, utan att åsamka för stor skada på kropp och egendom. Av ovan nämnda verktyg så levererar vanligtvis motorsågen den största effekten och därmed följer även de största skadorna då väl Olyckan, Ole Dolyckan, är framme. Skadestatistiken gjorde att man år 2012 införde ett utbildningskrav i Sverige kallat Motorsågskörkort. Utbildningarnas olika behörigheter syftar till att skänka användaren inspirerande kunskap och teknik som gör motorsåsarbetet både roligare och säkrare. Detta gjorde att vi adderade kurser i användande av motorsåg till vår verksamhet. Detta kändes som en naturlig utveckling då vi redan lärde ut hur man använder de mer traditionella eggverktygen för att processa träämnen och ved.

Jonas Vildmark Bushcraftcenter Motorsagskorkort

Tveka inte att kontakta oss på Jonas Vildmark Bushcraftcenter om du har frågor rörande användandet av motordrivna sågar och/eller Motorsågskörkort.

Läs mer om våra kurser för Motorsågskörkort.

Kom även gärna med feedback på ämnet i kommentarfälten på  Jonas Vildmark Bushcraftcenters Facebooksida.

Tag väl hand om er och såga säkert

Vänligen

Jonas Landolsi

Motorsagskorkort Jonas Vildmark Bushcraftcenter

Arkiv