Miljöpolicy

 

Vi på Jonas Vildmark Bushcraftcenter vet att människan är en del av naturen. Naturen är vårt hem och vi behöver ta hand om det fantastiska hem som vi fått förtroendet att förvalta. Därför brinner vi för att ständigt utveckla vår egen och andras hållbarhet och miljömedvetenhet.

Genom att värna och förvalta vår natur på ett sakligt och hållbart vis ökar vi chanserna för kommande generationer att även få uppleva allas vår underbara värld. Medvetenhet kommer ur kunskap och vi strävar alltid efter att den kunskap vi förmedlar via Jonas Vildmark Bushcraftcenter skall göra att människor känner sig mer hemma i vår natur och därmed också känner sig inspirerade till att vårda den. Men för att enklare kunna ta till sig kunskap och engagemang för miljön krävs en god marginal i vårt sociala välmående. Därför ser vi även att människor och djurs välbefinnande är en naturlig förutsättning för att vi alla tillsammans skall kunna börja ta ett större ansvar för vår natur. På Jonas Vildmark Bushcraftcenter sätter vi även heder i att värdesätta en högkvalitativ företagsamhet som borgar för kunskapsspridning över ett uthålligt och långt tidsperspektiv.

Hållbarhet är ett inspirerande brett begrepp, vilket innefattar Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet samt Ekonomisk hållbarhet. Den sistnämnda aspekten innefattar balansen rörande våra resurser, såväl ekonomiska medel som material. De sociala aspekterna syftar bland annat till en stimulerande och jämställd interaktion människor emellan. Och ekologin står för allt det som fysiskt påverkar vår omgivning och miljö.

Vi inspireras av andra miljömedvetna hållbara aktörer och vi strävar alltid att inspirera våra närmsta samarbetspartners till att göra aktivt medvetna val i sina respektive verksamheter. 

Nedan finner ni en sammanställning av ytterligare exempel på hur Jonas Vildmark Bushcraftcenter strävar efter hållbarhet och att värna om vår miljö.

 

Kvalitet

Jonas Vildmark Bushcraftcenter prioriterar högsta möjliga kvalitet i våra tjänster och produkter. Detta då vi vill att våra kunder på ett inspirerande och kreativt vis skall ta till sig den kunskap vi erbjuder, vilket i sin tur ger en saklig grund för individens fortsatta hållbara miljömedvetenhet.

 

Leave no trace

Vi vill entra naturen med respekt genom att visa hänsyn till skogens alla innevånare, växter, djur och människor. Att undvika att störa och att förstöra tycker vi skall vara en naturlig självklarhet. Därför strävar vi alltid efter att ej väsnas i onödan eller att ej nyttja mer av naturen än vad ändamålet kräver. Vi vill alltid lämna de platser vi besökt i naturen så återställda som möjligt vad gäller spår och eventuellt skräp.

 

Resor och transporter

Resor i samband med våra event är en sak som har påverkan på miljön och det är något vi tyvärr ej kan undvika helt. Vi jobbar dock efter målsättningen att vi ska värdera miljöpåverkan, tidsåtgång och kostnader när vi planerar, bokar och genomför våra resor. Event som ej kräver biltransport av vår utrustning och kursmaterial försöker vi istället nå via tåg eller annan kollektivtrafik. Vi uppmanar alltid våra kunder att åka kommunalt, alternativt samåka, till våra event. Allt för att hålla nere transporters koldioxidutsläpp (med undantag vid pandemisituationer med risk för smittspridning).

 

Spill och återvinning

Vi jobbar ständigt med att eliminera onödigt spill och slöseri, vare sig det gäller råvaror i köket, ved vid lägerelden, snöre för att bygga skydd, tid, embalage eller kontorsmaterial. Om materiellt överkott uppstår i vår verksamhet försöker vi i första hand själva göra nytta av materialet och i andra hand återvinna materialet via etablerade återvinningsstationer.

Då det kommer till tidseffektivitet är detta en förutsättning för oss för att på ett säkert och lustfyllt vis hinna med alla våra inspirerande åtaganden på alla plan.

Enligt oss är Bushcraft den totala motsatsen till Slit-och-släng. Vi primerar god kvalitetsutrustning och verktyg som kan gå i arv i generationer med vilka vi kan tillvarataga trä och vilt in i minsta detalj för att undvika respektlöst spill.

 

Persedelvård

Allt vårt kursmateriell som nyttjas i fält, såsom: trälådor, väskor, eggverktyg, skärpningsutrustning, elddon, kokkärl, filtar, sovsäckar, liggunderlag, tarp, snören, rep, lyktor och övrig jaktutrustning. Underhåller och vårdar vi själva regelbundet. Allt för att du som kund skall få en så god och säker upplevelse som möjligt samt för att få ut så mycket som möjligt ur varje persedels livscykel innan en eventuell återvinning/kassering.

 

Mat

Vildmarkskaffe är den del av Jonas Vildmark Bushcraftcenter som står för mat, fika och catering. Då det är möjligt prioriterar vi alltid lokalproducerade samt ekologiska råvaror till all vår matlagning. Vi utökar ständigt våra egna odlingar på gården för att våra kunder skall få en så ren och nära smakupplevelse som möjligt. Generellt försöker vi undvika engångsartiklar innehållande plast. Eventuella plastbehållare som nyttjas av hygienskäl diskas noggrant och återanvänds så långt det är möjligt. I övrigt nyttjar vi bestick, tallrikar och glas av material för långsiktigt bruk. Överbliven mat försöker vi distribuera till behövande och därefter kompostering.

 

Ständiga förbättringar

Vi håller ständigt våra ögon och öron öppna för nya spännande lösningar som kan förbättra vår verksamhets hållbarhet. Om du har feedback på hur ni tycker att vi kan förbättra vårt miljöarbete, vänligen tveka ej att kontakta oss med dina kreativa förslag!

 

Läs gärna mer om Hållbarhet hos Jonas Vildmark Bushcraftcenter.