Vatten

av | 14 nov, 2019 | Överlevnad, Beredskap, Vatten

Då vår kropp till största del består av vatten är ett regelbundet intag av denna fantastiska vara en livsnödvändighet för oss. Att vattnet vi inmundigar även är känligt är en förutsättning för att vårt mag-tarm-system skall vara i balans. Friskt vatten är en gåva och en källa till liv.

Tag alltid med dig en lämplig behållare fylld med färskt driksvatten, då du beger dig ut i skog och mark. Denna är din bäste vän då det kommer till att släcka törst eller om du till exempel behöver skölja rent ett sår eller ett iriterat öga. Då behållaren är slut kan du nyttja den för att samla in vilt vatten för rening och fortsatt vattenintag.

 

Vad är vatten?

Om man kikar på Wikipedia så beskrivs vatten sammanfattat såhär:

Vatten är en kemisk förening med den kemiska formeln H2O. En vattenmolekyl består sålunda av två väteatomer i kovalent bindning till en syreatom. Det vetenskapliga namnet är diväteoxid och det latinska namnet är aqua. Vatten är flytande i sitt aggregationstillstånd, men vatten förekommer även i fast form, som is, och i gasform, som vattenånga. Vatten täcker 70 % av jordytan. Vattnet på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp som består av avdunstning eller transpiration (evapotranspiration), nederbörd och ytavrinning, som vanligtvis når havet.

Människor och djur har utvecklat smak- och luktsinnen som gör det möjligt för dem att utvärdera dricksvattnets drickbarhet och undvika vatten som är alltför salt eller smutsigt. Rent vatten är smak- och luktlöst. 

Till skillnad från många andra djur har människan låg tolerans mot uttorkning. Redan tio procents vätskebrist kan vara livshotande. Kamelen och dromedaren tål upp till 30 procents uttorkning. Det kan även vara farligt att dricka för mycket vatten. En överkonsumtion av vatten kan leda till hyponatremi. All inlagring av energi i musklerna sker med vatten. 1 gram kolhydrat, eller glykogen, lagras med 2,7 gram vatten, som sedan frigörs då energin förbrukas.

 

Behov

Hur mycket vatten vi behöver få i oss per dygn beror av hur aktiva vi är och i vilken miljö vi rör oss i. Generellt kan jag personligen tycka att vi i dag, i den moderna västvärlden, dricker för mycket till vardags. Jag tycker inte att man skall underskatta kroppens egna signaler för törst. Om jag är tillräckligt lyhörd för min kropps signaler så blir det oftast så att jag dricker då jag känner mig törstig. En annan god indikator för hur pass hydrerad jag är är att hålla koll på urinens färg.

Men vid vanligt friluftande med medelhög belastning av vandring, paddling eller liknande så är min rekommendation att stanna till och dricka några klunkar en gång i timmen. Det brukar räcka för att ha tillräcklig framförhållning för att undvika huvudvärk på grund av vätskebrist. 

Hitta

Under längre vildmarksvistelser är det svårt att bära med sig allt vatten från start. Då blir din förmåga att finna vatten i det vilda allt viktigare. Det finns många tecken i naturen som kan vara en indikator på att området kan rymma vatten. Några exempel på dessa är:

  • Lövträd trivs bra i fuktiga marker så håll ögonen öppna efter de ljusare gröna skogspartierna. 
  • Gravitationen gör att vatten ansamlas i lägre marker som dalgångar och skrevor.
  • Fåglar och annat vilt är även de beroende av vatten. Följ viltets spår och fågelsamlingar för att finna vatten.

 

Samla

Då du väl funnit ett lämpligt vatten är det dags att samla det för rening. Här blir det tydligt hur mycket det underlättar att ha en bra behållare i sin utrustning. Det går absolut att tillverka en behållare av vad naturen erbjuder. Men till exempel en flaska, kaffekanna, kastrull eller en thermos är här värdefulla tidssparare. Regnvatten kan även samlas effektivt med hjälp av ett tarp, en plastsäck eller en regnjacka. 

 

 

Rena

I Sverige har vi generellt en fantastiskt fin kvalitet på vårt vatten. Många av oss väljer till exempel att dricka direkt ur flödande bäckar, inte minst i landets norra delar, och det fungerar ju i det flesta fall. Dock vill jag höja ett varningens finger inför det faktum att du alldrig helt kan garantera att det ej ligger ett kadaver eller annan källa till kontaminering uppströms. Om vattnet du dricker är för förorenat kan magen slås ur balans vilket kan resultera i diareer och magsmärtor. Detta kanske ej är hela världen då du är på nöjesvandring med närhet till transport hem. Men om du befinner dig långt från civilisationen utan direkt möjlighet till hemtransport, kanske till och med i en extrem överlevnadssituation, kan en krånglande mage vara förödande. Därför rekommenderar vi alla alltid att rena sitt vatten före inmundigande.

Reningsmetoderna är många, några exempel är: kokning, reningstabletter, filter och UV-ljus. Vår favorit som sällan sviker och som tar bort det mesta av det oönskade i vattnet är kokningen. Koka vattnet ordentligt och drick det efter att det svalnat till lämplig temperatur. Någon form av kokkärl som klarar öppna lågor är därför att remommendera i din packning. Personligen har jag i stort sett alltid med mig en mindre kaffepanna i rostfrott stål då jag vistas i skog och mark.

 

Förvaring

Efter att du kokat ditt vatten, och det svalnat, är det dags att fylla på vattenflaskan. Om du har en vattenflaska helt tillverkad av rostfritt stål så kanske du till och med är i denna du kokat ditt vatten över elden. Se då till att flaskan svalnat tillräckligt och att du torkat av den värsta soten innan du stoppar flaskan i din packning. Se till att din vattenflaska är väl tillsluten så att du ej riskerar blöta ned utrustning som ombyten och sovsäck. Ett tips är att för säkerhets skull aldrig lägga din vattenflaska i direkt anslutning till din sovsäck då det kan vara mycket svårt att torka en blöt sovsäck i fält.

I dag finns även mycket effektiva säcklösningar i vilka du kan förvara ditt vatten under turen. En variant är att du har en vattenfylld påse som hänger på ryggen med tillhörande inbyggd sugslang med munstycke. Om påsen eller flaskan förvaras kroppsnära förhindras även vattnet från att frysa vintertid.

 

Handhavande

Vad gäller handhavande av dricksvatten i fält vill jag understryka hur viktig hygienen är. Speciellt om ni är en grupp som slår läger i vildmarken, så är det viktigt att dricksvattnet förvaras sepparerat från eventuell latrin och andra föroreningsrisker. Då du fyller upp din personliga vattenflaska från exempelvis gruppens vattendunkar så är det viktigt att du ej låter munstycket på din dricksflaska komma i kontakt med vattendunken. Allt för att minimera risken för att bakterier skall kontaminera gruppens friska vattenförråd. Tänk även på den personliga hygienen generellt. Tvätta dina händer regelbundet så att inte handbakterier hamnar i er mat eller i ert dricksvatten. Tänk även på att vara ekonomisk med ert dyrbara vatten genom att ej slösa med det i onödan.

 

Mer om Vatten

Under kategorin Vatten här på bloggen samlar vi alla våra artiklar på ämnet.

Även under Jonas Vildmark Bushcraftcenters event spelar vatten ofta en central roll. Under våra kurser med fokus på vattenkunskap kan du fördjupa dig i ovan aspekter samtidigt som vi adderar historiska perspektiv och handgripligt övande. Varmt välkommen att läsa mer om våra kurser genom att klicka HÄR.

Arkiv