Sakerhet_Corona_2020_FHM

Jonas Vildmark Bushcraftcenters generella säkerhetsrutiner

av | 11 jan, 2021 | Övrigt, Beredskap

Din säkerhet är viktig för oss. Nedan följer en sammanfattning av Jonas Vildmark Bushcraftcenters generella säkerhetsrutiner som syftar att säkerställa allas vår välgång. Allt för att du som kursdeltagare skall känna dig så trygg som möjligt då vi träffas.

Allmänt om säkerhet

Jonas Vildmark Bushcraftcenter sätter alltid säkerheten i första rum. Detta genomsyrar våra upplägg för att du alltid skall känna dig trygg under kurser och event som arrangeras av Jonas Vildmark Bushcraftcenter. Dock sker allt deltagande på eget ansvar. Det är kursdeltagarens ansvar att säkerställa att hen vid kurstillfället är vid passande hälsa, har tillgång till nödvändiga personliga läkemedel samt har en gällande olycksfallsförsäkring. Våra Instruktörer är utbildade i första hjälpen och har tillgång till kommunikation, första förband samt hjärtstartare. I samband med öppna lågor finns även tillgång till släckhjälpmedel som vattenhinkar, eldfiltar och pulversläckare.

 

Allergier och hälsotillstånd

Vänligen meddela eventuella allergier och/eller hälsotillstånd, som kan komma att påverka kursen, inför kurstillfället. Det är viktigt att kursdeltagaren medtager sitt eventuella receptbelagda läkemedel (tex. astmaspray, insulin, adrenalinsprutor, allergimedicin, hjärtmedicin, eller liknande) samt informerar Kursledaren om i vilken ficka medicinen förvaras. Alkohol och andra rusmedel är ej tillåtna under själva kursmomenten. Vänligen glöm ej heller att meddela eventuella specialkost/födoämnesallergier i samband med bokning, så att vi kan planera eventuell mat på bästa sätt.

 

Eventuellt skadad eller borttappad utrustning

I händelse av att en kursdeltagare råkar tappa bort eventuell låneutrustning eller orsaka annan skada på kursarrangörens, eller arrangörens samarbetspartners, utrustning/egendom, vill vi att kursdeltagaren omgående informerar kursansvarig om situationen, detta för att minska eventuella säkerhetsrisker på platsen i stunden. Kursdeltagaren är ersättningsskyldig för de eventuella skador och den eventuell förlorade utrustning hen orsakar.

 

Instruktörshund

Den 3-åriga gråhundstiken Anchi brukar följa med oss under våra kurser. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om detta.

 

I händelse av en pandemi

 Jonas Vildmark Bushcraftcenter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ges nya riktlinjer kan förutsättningarna komma att förändras. Länk till myndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om du som kursdeltagare testat positivt för Covid-19, eller motsvarande, vänligen stanna hemma för tillfriskning och kontakta oss omgående så att vi kan hjälpa dig med ett eventuellt nytt framtida kurstillfälle.

Vänligen respektera övriga kursdeltagares, och Instruktörers, personliga förhållningssätt till säkerhetsavstånd, handskakning och eventuell samåkning i bilar.

För att säkerställa god handhygien finns handsprit att tillgå under kurstillfället.

 

Generella villkor

Vänligen se även våra generella villkor genom att klicka HÄR.

 

Respekt och omtanke

Tag väl hand om dig själv och andra i dessa speciella tider.

Tveka ej att kontakta oss med dina eventuella frågor rörande säkerheten under våra kurser och event.

Vänligen

Jonas & Therese Landolsi

Jonas Vildmark Bushcraftcenter – Lienshyttans Herrgård AB

 

 

Bild: folkhalsomyndigheten.se

Arkiv